Image and video hosting by TinyPicΚυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Πλήθος πιστών τίμησαν την γιορτή του Αγίου Δημητρίου στο Γραικοχώρι (ΒΙΝΤΕΟ)


Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21 – fax: 26650-26346, email: pakppo@1345.syzefxis.gov.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στη δομή ΚΗΦΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταριάς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών

ΕΠΑΛ Παραμυθιάς: Καμπάνια ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών


Το ΕΠΑΛ Παραμυθιάς στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πραγματοποίει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και πολιτών του Δήμου Σουλίου σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

Στα πλαίσια των δράσεων αυτών, πραγματοποιείται διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με την ανακύκλωση, τα οφέλη αυτής καθώς τις επιπτώσεις που προκαλούν στο περιβάλλον οι τοξικές ουσίες των ηλεκτρικών συσκευών.

Πρόσφατα μάλιστα και κατά την διάρκεια του Λαμπόβου, οι μαθητές του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, επέκτειναν την δράση τους τόσο στον χώρο της εμποροπανήγυρης όσο και στο κεντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την διεύθυνση του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς, οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν με σκοπό η ανακύκλωση να γίνει βίωμα στους κατοίκους της πόλης.

http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_a.jpg
http://www.paramythia-online.gr/paramythia/images/stories/epal_paramythias_anakiklosi_14_b.jpg

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα

http://4.bp.blogspot.com/_EWSCynPo_9Q/TML0Mh2dcXI/AAAAAAAAClk/HbhCKyTG85s/s1600/DSC_0033.jpg

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας προχθές (24.10.2014) τα ξημερώματα στα Ιωάννινα, ύστερα από συντονισμένες ενέργειες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ιωαννίνων, δυο ημεδαποί, ηλικίας 22 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων.

Η εγκληματική δράση των δύο ημεδαπών περιλαμβάνει διαρρήξεις και κλοπές σε λεωφορεία στα Ιωάννινα, με λεία ηλεκτρονικές συσκευές και χρήματα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο μεθοδικής αστυνομικής έρευνας και συνδυαστικής αξιολόγησης στοιχείων τρόπου δράσης, διαπιστώθηκε ότι οι δυο συλληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 22 έως 24-10-2014, διέπραξαν πέντε διαρρήξεις – κλοπές σε υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, που ήταν σταθμευμένα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στα Ιωάννινα, απ’ όπου αφαίρεσαν συνολικά:
  • το χρηματικό ποσό των (500) ευρώ
  • δύο ράδιο –CD και μία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (mp3).
Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, ιδιοκτησίας του 22χρονου δράστη, ταυτοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης αξιοποίνων πράξεων και κατασχέθηκε.

Επίσης, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά μέσα και εργαλεία (γαλλικό κλειδί, φακός, γάντι) και ένα πτυσσόμενο μεταλλικό γκλομπ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

Μηχανική βλάβη στο “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”

 
Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες εχτές, η Λιμενική Αρχή Κέρκυρας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ Ο/Γ-Δ/Ρ-ΑΝ “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” Ν.Π. 9915, ότι κατά τη διαδικασία απόπλου για την εκτέλεση του προγραμματισμένου του δρομολογίου από Κέρκυρα για Ηγουμενίτσα, με ογδόντα τρεις (83) επιβάτες και τριάντα (30) οχήματα, παρατηρήθηκε διαρροή καυσαερίων αριστερής κύριας μηχανής.

Άμεσα στο σημείο μετέβη Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, ενώ από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε ο απόπλους του “ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ” μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από το νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου
Συνεδριάζει στην Παραμυθιά, την Τετάρτη 29 Οκτωβριου στις 18:00 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου στο Δ.Σ του υφιστάμενου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων στον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου.-
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, για την Γενική Συνέλευση του δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων.
ΘΕΜΑ 4o: Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου, με τον αναπληρωτή τους στο Δ.Σ του Συνδέσμου Παρακαλάμιων Δήμων Προστασίας και Αξιοποίησης του Ποταμού Καλαμά.
ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός ετήσιας επιχορήγησης Νομικών Προσώπων του Δήμου, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουλίου.
ΘΕΜΑ 7ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές διενέργειας του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και του ισολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. Έτους 2014.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΘΕΜΑ 11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».
ΘΕΜΑ 12ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ.
ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: Κατασκευή τοιχίων Αντιστήριξης Δ.Ε. Παραμυθιάς.
ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση 2ης Παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΠΛΑΚΩΤΗΣ.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: -ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου *ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ερευνητικών εργασιών στην θέση Αγρόκτημα στην Τ.Κ. Γαρδικίου στην Αφοί Νίκου-Αφοί Σιώχου Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 19ο: Ρυθμίσεις λογαριασμών ύδρευσης.
ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων της Ιστορικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου.
ΘΕΜΑ 23ο: Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ Παγκρατίου.
ΘΕΜΑ 24ο: Εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής.
ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και Πλανοδίου) στο Δήμο Σουλίου- ορισμός τέλους χρήσης.
ΘΕΜΑ 26ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον αριθμό αδειών: α) επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών& β) παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών στο Δήμο Σουλίου.
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της αριθμ. 34/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ *ΑΡΩΓΗ* περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για προμήθεια προγράμματος μηχανογράφησης.
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της αριθμ. 35/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ περί: Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014 για την κάλυψη υποστήριξης της ΑΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην υλοποίηση της έκθεσης Η Θεσπρωτία του Εδουάρδου Λύαρ.
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ 30ο: Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση-εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν.Θεσπρωτίας στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 31ο: Α)Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου, Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Βελτίωση- Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Καρυωτίου Δήμου Σουλίου στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.
ΘΕΜΑ 32ο: Α)Έγκριση μελέτης του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου (Β φάση) Β)Υποβολή αίτησης προς ένταξη του έργου Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου πηγών Τζεμερίκου Δήμου Σουλίου(Β φάση) στο μέτρο 321 του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013.

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Η ΟΜΟΝΟΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ, ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - Η ΟΜΟΝΟΙΑ

http://2.bp.blogspot.com/-DIAs1PgVVM4/VEP5XEkUd8I/AAAAAAAA5-Q/Bhg7PAt28KY/s1600/%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%99%CE%91.jpg

Γνωστοποιούμε στα μέλη - καταστήματα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές της 19** Οκτωβρίου .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΝΑΚΗΣ Θεόφιλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΕΖΑΣ Αναστάσιος ( Σούλης)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ: ΦΑΣΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος

Η νέα διοίκηση του συλλόγου απευθύνει ένα θερμότατο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στα μέλη του Συλλόγου και δηλώνει ότι θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε κάλεσμα προς στήριξη των συμφερόντων των μελών - καταστημάτων . 
 
Αξιοσημείωτο και εντυπωσιακό είναι το γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των συναδέλφων στις εκλογές. 
 
Ζητάμε κατανόηση και χρόνο από τα μέλη διότι ξεκινάμε εκ του μηδενός την οργάνωση του συλλόγου .
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στη ... SENTRA, με τις 2 μπύρες ΜΟΝΟ 3€

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στη ... SENTRA, με τις 2 μπύρες ΜΟΝΟ 3€Το Sentra Sports Arena στην Ηγουμενίτσα, προσφέρει στους πελάτες του, αυτό το Σαββατοκύριακο,  μία μοναδική προσφορά.


Το Σαββατοκύριακο, προφέρει 2 μπύρες Amstel Pils κατά άτομο, στην τιμή των 3€, κατά διάρκεια των αγώνων:
  • Ρεάλ - Μπαρτσελόνα - Σάββατο 25/10/2014 στις 19:00 και
  • Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - Κυριακή 26/10/2014 στις 19:30

Απολαύστε τους αγώνες και την μπύρα σας στο καταλληλότερο σημείο.

Στη SENTRA

Εθνικής Αντιστάσεως 104 στα Πλατάνια Ηγουμενίτσας

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Ηγουμενίτσα

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, για παράνομα τυχερά παιχνίδια στην Ηγουμενίτσα

http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20130207/low/2013020700943_120860157.jpg

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου «τζόγου», συνελήφθησαν, χθες (24.10.2014) το απόγευμα, στην Ηγουμενίτσα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 59 και 35 ετών, κατηγορούμενοι για παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε καφενείο ιδιοκτησίας του 59χρονου, στο οποίο εργάζεται ως υπάλληλος ο 35χρονος, όπου διαπιστώθηκε δομημένη εγκατάσταση και λειτουργία έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα πρόσβασης στη διενέργεια κερδοσκοπικών ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων «φρουτάκια».

Επιπλέον, στον ίδιο χώρο, οι δράστες είχαν τοποθετήσει τρία (3) ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια για τη διεξαγωγή παράνομων χαρτοπαιγνίων ενώ διαπιστώθηκε ότι ο 59χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος, δεν κατείχε την προβλεπόμενη άδεια πιστοποίησης παιγνίων από την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κατασχέθηκαν μαζί με τα παρελκόμενά τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.

2,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο πληρώνουν οι κάτοικοι του πρώην δήμου Παραποτάμου - 1,50€ σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα

2,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο πληρώνουν οι κάτοικοι του πρώην δήμου Παραποτάμου - 1,50€ σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα 
 
 
Θέλοντας να πληροφορήσω τους συμπολίτες & τους πολίτες γενικότερα σχετικά με την Είσπραξη και Διαχείριση των Δημοτικών Τελών, για να γνωρίζουν και τι πληρώνουν και που πάνε τα χρήματα αυτά, παραθέτω τα παρακάτω:
 
Τα έσοδα για Δημοτικά Τέλη εισπράττονται απευθείας από την ΔΕΗ, μέσω της εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζονται με συντελεστές και είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μας ή και του καταστήματος ή επιχείρησης που μας ανήκουν ή κατοικούμε, αλλά και ανάλογα με την χρήση που γίνεται, αφού συνήθως υπάρχουν άλλοι συντελεστές για τις οικίες και άλλοι για τα καταστήματα κλπ. Τα Δημοτικά Τέλη δεν έχουν σχέση με τον Δημοτικό Φόρο ο οποίος εισπράττεται με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ ο οποίος έχει επιβληθεί με νόμο από τον κράτος το 1989 με 6 έως 25 δραχμές ανά τετραγωνικό αρχικά, για όλη την Ελλάδα, με δικαίωμα αναπροσαρμογής 20% ετησίως για κάθε Δήμο που βούλεται να το κάνει. Από τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ παρακρατεί απευθείας όλα τα οφειλόμενα για τον Δημοτικό Φωτισμό και αποδίδει τα υπόλοιπα στους δήμους.
 
Οι συντελεστές καθορίζονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων και, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να είναι αυστηρώς ανάλογοι με τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ο Δήμος για καθαριότητα και για δημοτικό φωτισμό σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για λόγους διαφορετικής αντιμετώπισης από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή, όσον αφορά τα καταβαλλόμενα δημοτικά τέλη. Δεν προβλέπεται όμως μόνο να αυξάνονται αλλά και να μειώνονται αφού είναι συνάρτηση των εξόδων. Μείωση των εξόδων ή ορθότερη διαχείριση πρέπει να σημαίνει και μείωση των συντελεστών.
 
Στην πόλη της Ηγουμενίτσας καταβάλλεται δημοτικό τέλος 1,35 ευρώ ανά τετραγωνικό οικίας, στην Νέα Σελεύκεια, το Γραικοχώρι και το Λαδοχώρι 0,90 ευρώ, στο Καστρί και στις περισσότερες από τις άλλες τοπικές κοινότητες 0,64 ευρώ στον Παραπόταμο1,30 ευρώ, στο Μαργαρίτι 0,72 ευρώ, στα Σύβοτα 1,00 ευρώ, στην Πέρδικα 1,00 ευρώ, στους Φιλιάτες 0,70 ευρώ (ήταν 0,50 πριν το 2012), στη Σαγιάδα 0,70 ευρώ και στην πόλη της Παραμυθιάς 1.06 ευρώ (διαμορφώθηκε το 2012). Αυτή η διαφοροποίηση δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αρκεί να αποδεικνύεται με πραγματικά στοιχεία ότι υπάρχει αναλογικότητα και στα έξοδα που γίνονται και δεν επιβαρύνονται πχ. οι κάτοικοι της Ηγουμενίτσας ή του Παραποτάμου με επιπλέον έξοδα τα οποία θα έπρεπε να εισπράττονται από άλλη περιοχή του Δήμου.
 
Ο Δημοτικός Φόρος, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητος από τα δημοτικά τέλη, επιβάλλεται, και πάλι, επί των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και εισπράττεται, και πάλι, με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ. Ο συντελεστής του Δημοτικού Φόρου μπορεί, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να αυξάνεται μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. Είναι ενιαίος για τον πρώην Δήμο Ηγουμενίτσας με 0,17 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, Φιλιάτες 0,20 ευρώ (αυξήθηκε το 2012), Σαγιάδα 0,50 ευρώ (μειώθηκε το 2012 από 0,70 ευρώ), Σύβοτα 0,50 ευρώ και Παραπόταμος 0,70 ευρώ. Οι δήμοι συνήθως χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο τα έσοδα από τον δημοτικό φόρο για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία πρωταθλητής αναδεικνύεται ο πρώην δήμος Παραποτάμου οι κάτοικοι του οποίου πρέπει να έχουν και το ψηλότερο βιοτικό επίπεδο και τις καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες αφού καταβάλλουν 2,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο συνολικά. 
Ακολουθούν τα Σύβοτα και η πόλη της Ηγουμενίτσας με 1,50 κ 1,52 ευρώ αντίστοιχα. Για Μαργαρίτι και Πέρδικα (αποφ. 223/2011 Οικον. Επιτροπής Δήμου) δεν υπάρχουν στοιχεία. Οφείλω πάντως να τονίσω ότι και τα 0,17 ευρώ του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι υπερβολικά χαμηλά και τα 0,70 και 0,50 ευρώ κάποιων πρώην Δήμων υπερβολικά υψηλά για ένα φόρο ο οποίος ξεκίνησε, όπως προανέφερα, το 1989. Ακόμα και αν γινόταν κάθε δύο έτη η αύξηση δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το ποσό των 0,30 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Δεν θεωρώ «υπερβολικά» τα καταβαλλόμενα από τους δημότες του Παραποτάμου 2,00 ευρώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαια.
 
Πολλές δημοτικές αρχές των πρώην Καποδιστριακών Δήμων δεν προέβαιναν στις απαιτούμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών (π.χ Δήμος Φιλιατών με 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό) με αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται χρέη (κυρίως), είτε να καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα από «άλλους πόρους», κοινώς ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία. Άλλοι πάλι πιθανώς λόγω μη σωστής διαχείρισης ή διάθεσης για άλλους σκοπούς, επέβαλαν υπέρογκες αυξήσεις είτε στα δημοτικά τέλη είτε, κυρίως, στον δημοτικό φόρα παραβαίνοντας τον νόμο που προβλέπει μέχρι 20% αύξηση, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται υπερβολικά ποσά για δημοτικά τέλη και να υπάρχει ανισότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με τα εισπραττόμενα χρήματα.

Όλα τα έσοδα έχουν συγκεκριμένους διακριτούς κωδικούς (κωδικός 20-7 για τα τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού), στους οποίους πρέπει να πιστώνονται, και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και ανταποδοτικά για τον σκοπό για τον οποίο εισπράττονται. Απαγορεύεται και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση έσοδα που αφορούν δημοτικά τέλη να διατίθενται για άλλους σκοπούς. Ο σκοπός ο οποίος διατίθενται αφορά, εκτός της καθαριότητας και την συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου. Σε περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα με κωδικό 20-7. Αυτά αφορούν αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση & καύσιμα οχημάτων, προμήθεια κάδων, προμήθεια λαμπτήρων, αμοιβές ηλεκτρολόγων, έξοδα ΧΥΤΑ, αλλά και την μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται τόσο στην καθαριότητα όσο και στον ηλεκτροφωτισμό.
 
Οι Δήμοι πρώτα από όλα θα πρέπει να πάψουν να είναι επαίτες της Κεντρικής Διοίκησης και να νοικοκυρέψουν τα έσοδα που εισπράττουν από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και τα, ανταποδοτικά επίσης, τέλη ύδρευσης και τα έξοδα τους για αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Να εισπράττουν δίκαια και με ορθή κατανομή τα αναλογούντα χρήματα από τους δημότες και να διαχειρίζονται με σύνεση τα έσοδα αυτά. Όταν βέβαια μιλάμε για Διαχείριση και Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει αν κρατάμε και μικρό καλάθι.


Κωστάρας Σταύρος

Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πολιτικών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πολιτικών από την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.


Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου “TENECOPORT”, το οποίο οδεύει προς την επιτυχή του ολοκλήρωση και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος που αποτελεί πρωταρχικό στόχο, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ενίσχυσε τις συνεργατικές της σχέσεις με τους διακρατικούς εταίρους και απέκτησε εκτεταμένη τεχνογνωσία στα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης. Παράλληλα, με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου καταγραφής των κρίσιμων περιβαλλοντικών θεμάτων (Eco-mapping) εντόπισε και αποφάσισε να αντιμετωπισθούν τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των προσμείξεων λυμάτων που εκχέονται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια επισκευών, πλυσίματος και την προμήθεια καυσίμων των οχημάτων και μηχανημάτων του λιμένα καθώς και από επιφανειακές απορροές και τέλος τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω της αύξησης κατά 50% της ανακύκλωσης.

Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν Πληροφοριακά και Τεχνικά Σεμινάρια καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας συζήτησης και παρακολούθησης για την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Διαχείρισης (EMS) εντός της λιμενικής περιοχής. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε ένα Διαχειριστικό Σχέδιο Δράσης για το λιμένα μας μέσω του εντοπισμού των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραγόντων, του σχεδιασμού των δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και το προσδιορισμό εξοπλισμού αιχμής για την εφαρμογή του σχεδίου. Στο κεντρικό κτήριο του επιβατικού σταθμού εγκαταστάθηκε ένας ανιχνευτής συγκέντρωσης αερίων. Ο εξειδικευμένος αυτός εξοπλισμός μετρά τις συγκεντρώσεις των CO, SO2, NO2, O3, τη θερμοκρασία, την υγρασία και την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός ο ανιχνευτής θα παρακολουθεί το πιο κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, το οποίο είναι η ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων.

Μέσω της αξιοποίησης άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που υλοποιούνται τη παρούσα χρονική στιγμή, και την αξιοποίηση ενός εκτεταμένου (από Σύβοτα έως Σαγιάδα) ασύρματου δικτύου δεδομένων που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, σκοπεύουμε στο προσεχές μέλλον να εγκαταστήσουμε αρκετούς σταθμούς μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μας. Τέλος, μέσω της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας που εκπονήθηκε για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με τη ρύπανση του αέρα από τις εκπομπές των πλοίων, αναδείχθηκε ότι με μικρές επενδύσεις από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, θα μπορούσαν να υπάρξουν αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στη προστασία του περιβαλλοντικού μας πλούτου.

Το έργο“TENECOPORT” έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “SouthEastEurope–TransnationalCooperationProgramme” και συχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε 27 μήνες και λήγει το Δεκέμβριο του 2014. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2,284,282.00 EUR με τον προϋπολογισμότου Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας να είναι 131,500.00 EUR. Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από δεκαέξι (16) εταίρους οι οποίοι προέρχονται από επτά (7) χώρες (Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Αλβανία και Ελλάδα). Από τη χώρα μας, πέραν του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, συμμετέχουν ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών καθώς και το ΤΕΙ Ηπείρου.

Το παρόν έργο, διευρύνοντας το υπάρχον δίκτυο που δημιουργήθηκε μεταξύ των ECOPORT8 λιμένων, επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας μόνιμης πλατφόρμας συζήτησης και ανάληψης δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος, οργανωμένη σε δύο επίπεδα. Πρώτα μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων, σκοπεύοντας να καθιερωθούν κοινοί κανόνες και έπειτα μεταξύ των Λιμένων και των ενδιαφερομένων που λειτουργούν εντός του χώρου τους, σκοπεύοντας να επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των διαδικασιών και να προτείνει την τροποποίηση, κατά την πάροδο του χρόνου, των περιβαλλοντικών πρωτοκόλλων.

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου “TENECOPORT”είναι δύο. Πρωτεύων στόχος είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής και της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των περιοχών των λιμένων της Νότιο-Αναλυτικής Ευρώπης (SEE), αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική σχέση μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων (Οργανισμοί Λιμένων, τοπικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, εξωτερικοί φορείς εκμετάλλευσης καθώς και οι κάτοικοι των εμπλεκόμενων χωρών), με σκοπό να παρακινήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο επόμενος στόχος είνα η ανάπτυξη και η υλοποίηση ευφυών συστημάτων πληροφοριακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμένων, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες τεχνολογίες για προστασία από περιβαλλοντικούς κινδύνους με σκοπό να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, την βιοποικιλότητα και σε άλλους περιβαλλοντικά ευαίσθητους τομείς των περιοχών εφαρμογής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκευθείτε τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του έργου http://www.tenecoport.euκαθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. www.olig.gr.

Ο DJ "VALENTINO" στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club στους Φιλιάτες

Ο DJ "VALENTINO" στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club στους Φιλιάτες

 
 
Την ερχόμενη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, θα είναι μαζί μας στο ΣΙΔΕΡΑΔΙΚΟ club,στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας,ο DJ "VALENTINO"!!!
 
O γνωστός DJ ,υπόσχεται πως θα μας χαρίσει μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά με της μεγαλύτερες επιτυχίες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα... 
 
Μην λείψει κανείς!!!

Διακοπή στην υδροδότηση την Δευτέρα σε περιοχές της Παραμυθιάς

Διακοπή στην υδροδότηση την Δευτέρα σε περιοχές της Παραμυθιάς

 
 
Προγραμματισμένη διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου σε σημεία της Παραμυθιάς, λόγω εργασιών στο δίκτυο υδροδότησης.

Η διακοπή στην υδροδότηση θα ξεκινήσει στις 08:00 μέχρι το πέρας των εργασιών και θα επηρεάσει τα εξής σημεία:
- Περιφερειακός Αγίου Δονάτου
- Οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή (στο ύψος της αρχή πεζοδρόμου και στο ύψος του πρώην πρακτορείου ΚΤΕΛ)
- Οδός Ρίγγα (στο ύψος της Λαϊκής Αγοράς)

Ισχυρός σεισμός 5.2 Ρίχτερ στην Άρτα

Ισχυρός σεισμός 5.2 Ρίχτερ στην Άρτα

 
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:43 τα ξημερώματα του Σαββάτου 249χλμ δυτικά βορειοδυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 25χλμ νότια νοτιοανατολικά της Άρτας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Α.Τ. Άρτας, δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά ζημιών. 
 
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πρέβεζα και τη Θεσπρωτία.

Κινδύνεψε επιβάτης ιστιοφόρου στον όρμο Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας

Κινδύνεψε επιβάτης ιστιοφόρου στον όρμο Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας
 
http://www.newsbomb.gr/media/k2/items/cache/7543fd9d9277fa1d0ab9542b976032a9_XL.jpg

Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, απέπλευσε πλωτό σκάφος και όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τον εντοπισμό 67χρονου αλλοδαπού, μοναδικού επιβαίνοντα στο Ι/Φ “PEGASUS” σημαίας ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποιούσε συνεχείς κλήσεις μέσω VHF, διότι έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το Ι/Φ εντοπίστηκε σε μη προσβάσιμο από την ακτή σημείο του όρμου Παγανιά λωρίδας Σαγιάδας και με τη συνδρομή του Ε/Π σκάφους βοηθ. ιχθυοκαλλιέργειας “ΕΡΙΝΟΣ” Τ.Σ.03, ο 67χρονος ασθενής μεταφέρθηκε στη στεριά, απ' όπου διεκομίσθη με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί με 10,5 κιλά κάνναβης, σε κρύπτη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί με 10,5 κιλά κάνναβης, σε κρύπτη στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου


Συνελήφθησαν χθες (23-10-2014) το απόγευμα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας, δύο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 34 και 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν αιφνιδιαστικά χθες το απόγευμα τους δύο αλλοδαπούς στο 4ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Ηγουμενίτσας - Σαγιάδας, όπου είχαν μεταβεί με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. 


 
Από την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε στο αυτοκίνητο με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον πίσω προφυλακτήρα και κατασχέθηκαν (13) δέματα που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους (10.488) γραμμαρίων.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς και απόκρυψης των ναρκωτικών ουσιών.

Οι έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργήθηκαν από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας ενώ οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών στην περιοχή Λιάτσιλια Ραγίου

Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών στην περιοχή Λιάτσιλια Ραγίου
 
http://www.elter.gr/files/Ydravlika/Avariko/Avariko_3.jpg 
 
Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές) – Μέτρο 321 (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία στον αγροτικό πληθυσμό), το έργο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών στην περιοχή Λιάτσιλια της Τ.Κ Ραγίου».
 
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 615.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), προβλέπει την καθαίρεση των προβληματικών καναλέτων άρδευσης, καθώς και την κατασκευή νέων ορθογωνικών διωρύγων και καναλέτων από σκυρόδερμα, σε μήκος 6.100μ. στη συγκεκριμένη περιοχή του κάμπου Κεστρίνης – Ραγίου, ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησής του έργου ορίζεται από 1.11.2014 έως την 31.12.2015.

Αγορά αυτοκινήτου τύπου VAN από τη ΔΕΥΑΗ με προϋπολογισμό 18.450€

Αγορά αυτοκινήτου τύπου VAN από τη ΔΕΥΑΗ με προϋπολογισμό 18.450€

http://www.dialdirect.co.uk/img/product_van.jpg

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ή καινούριου κλειστού φορτηγού τύπου VAN με προϋπολογισμό μελέτης 18.450,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ηγουμενίτσα στα γραφεία της ΔΕΥΑH στις 13/11/2014 , ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών η 11:00 π.μ και ώρα λήξης 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ΔΕΥΑH .

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα και ημέρα την επόμενη εβδομάδα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης , του Ν. 1069/80 , του Π.Δ. 28/80 και του Ν 3463/06.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων , παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 922,50 ευρώ, ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισμού της προμήθειας και απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΗ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού έπ’ ονόματί των από τη ΔΕΥΑΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ταμείου της ,καταβάλλοντας το ποσό των 3,00 € (συνολικά), το αργότερο μία ( 1 ) ημέρα πριν 12/11/2014 από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ή να ζητήσουν την αποστολή τους με αίτηση που θα πρέπει να περιέλθει στη ΔΕΥΑΗ μέχρι 11/11/2014 το αργότερο . Η ΔΕΥΑΗ οφείλει να αποστείλει αυθημερόν. Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο πλήρης σειρά τευχών. Η εμπρόθεσμη παραλαβή ή αίτηση αποστολής της σειράς τευχών επ’ ονόματί του , αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων δημοπράτησης στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ ( Ελευθερίας 7 , τηλ. 2665023223 , fax. 2665028910) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡIOΣ

Αγορά αυτοκινήτου 4X4 από τη ΔΕΥΑΗ με προϋπολογισμό 18.450€

Αγορά αυτοκινήτου 4X4 από τη ΔΕΥΑΗ με προϋπολογισμό 18.450€
 
 http://www.mazda.gr/models/bt50/overview/photos/bt50_rap.jpg

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή και αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ή καινούριου κλειστού φορτηγού αυτοκινήτου 1tn 4X4 με προϋπολογισμό μελέτης 18.450,00 €(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %)

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Ηγουμενίτσα στα γραφεία της ΔΕΥΑH στις 13/11/2014 , ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών η 11:00 π.μ και ώρα λήξης 12:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ΔΕΥΑH .

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την ίδια ώρα και ημέρα την επόμενη εβδομάδα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης , του Ν. 1069/80 , του Π.Δ. 28/80 και του Ν 3463/06.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων , παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 922,50 ευρώ €, ποσοστό 5 % επί του προϋπολογισμού της προμήθειας και απευθύνεται προς τη ΔΕΥΑΗ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα τεύχη του διαγωνισμού έπ’ ονόματί των από τη ΔΕΥΑΗ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του ταμείου της ,καταβάλλοντας το ποσό των 3,00 € (συνολικά), το αργότερο μία ( 1 ) ημέρα πριν 12/11/2014 από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ή να ζητήσουν την αποστολή τους με αίτηση που θα πρέπει να περιέλθει στη ΔΕΥΑΗ μέχρι 11/11/2014 το αργότερο . Η ΔΕΥΑΗ οφείλει να αποστείλει αυθημερόν. Σημειώνεται ότι σε κάθε διαγωνιζόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο πλήρης σειρά τευχών. Η εμπρόθεσμη παραλαβή ή αίτηση αποστολής της σειράς τευχών επ’ ονόματί του , αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων δημοπράτησης στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ ( Ελευθερίας 7 , τηλ. 2665023223 , fax. 2665028910) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡIOΣ

Ο Ζορρό και η παρέα του επιστρέφουν στη μπουάτ Σταυροδρόμι

Ο Ζορρό και η παρέα του επιστρέφουν στη μπουάτ Σταυροδρόμι


Ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος από τον Άγιο Βλάσιο Ο Θεσπρωτός άγιος που πολέμησε το μουσουλμανισμό και αποκεφαλίστηκε

Ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος από τον Άγιο Βλάσιο
Ο Θεσπρωτός άγιος που πολέμησε το μουσουλμανισμό και αποκεφαλίστηκε

 
Θεσπρωτός άγιος, που τον ξέρουν ελάχιστοι, αντιτάχθηκε στο μουσουλμανισμό και αποκεφαλίστηκε! 
Ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος από τον Άγιο Βλάσιο. 
 
Ο γνωστός δημοσιογράφος-ερευνητής Νίκος Κουτούκης, γράφει σχετικά: 
"Γεννήθηκε περί τα τέλη του 17ου με αρχές του 18ου αιώνος μ.Χ. Κατάγονταν από το χωριό Άγιος Βλάσιος (Σούβλιαση η παλαιότερη ονομασία) της Θεσπρωτίας, κοντά στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 
Οι πληροφορίες που έχουμε γι' αυτόν προέρχονται από τον Βίο του που σώζεται στο έργο «Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», όπου κυρίως αναφέρεται το μαρτυρικό του τέλος. Δεν γνωρίζουμε κάτι σχετικό με την παιδική και νεανική του ηλικία, εύκολα όμως μπορούμε να υποθέσουμε, ότι μέσα στα δύσκολα χρόνια που έζησε, έλαβε από την οικογένειά του ευσεβή ανατροφή «ἐν παιδεία κα νουθεσία Κυρίου». 
Η ευσεβής του ανατροφή και η κλήση του Θεού οδήγησαν αργότερα τον μακάριο Αναστάσιο στην απόφαση να ενταχθεί στον Ιερό Κλήρο και να διακονήσει τον Θεό και τον λαό Του ως πρεσβύτερος.
Σε κάποια χρονική στιγμή της ιερατικής του ζωής και ενώ εφημέρευε σε κάποιο ναό έξω από την βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, αρχίζει την εξιστόρησή του ο Συναξαριστής. 
Συνέβη τότε το μαρτύριο του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσσου και ο Άγιος Αναστάσιος ένιωσε μέσα του να ανάβει ο πόθος του μαρτυρίου και παρακαλούσε κάθε μέρα τον Θεό να τον αξιώσει να δώσει κι αυτός το αίμα του για την πίστη του Χριστού. 
Εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη ζούσε κι ένας Κύπριος ιερομόναχος ο οποίος λόγω της αμαρτωλής ζωής που ζούσε, εγκαταλείφθηκε από την χάρη του Θεού και στα εβδομήντα του χρόνια, έχοντας χάσει και το φως του,αρνήθηκε τον Χριστό και ασπάστηκε την πίστη του Μωάμεθ. 
Οι Τούρκοι, όπως συνήθιζαν σε τέτοιες περιπτώσεις,του προσέφεραν πολλά δώρα και τιμές και εκείνος,τυφλωμένος περισσότερο πνευματικά από ότι σωματικά, έφθασε να μεταβαίνει μαζί με τους Σέχηδες στο Γενί-Τζαμί και να κηρύττει στα σκαλοπάτια του,διδάσκοντας στους εισερχόμενους μουσουλμάνους τους μύθους της θρησκείας των, λαμβάνοντας από αυτούς και χρήματα.
Μία μέρα ενώ ο Άγιος μετέβαινε στην αγορά, πέρασε έξω από το Γενί-Τζαμί και βλέποντας στα σκαλοπάτια τον εξομώτη , πρώην ιερομόναχο, να διδάσκει τους Τούρκους, πόνεσε με την καρδιά του και στάθηκε εκεί παρατηρώντας τον αναλογιζόμενος από ποιό ύψος της αληθείας του Χριστού εξέπεσε και κατακρημνίσθηκε σε τέτοιο βάθος σκοτισμού, όπως ο πατέρας του κακού, ο Εωσφόρος. 
Βλέποντας τον Αναστάσιο να στέκεται σκεπτικός,οι διερχόμενοι Τούρκοι,του είπαν με την συνηθισμένη τους βαρβαρότητα.
 «Μπρε, παπά, βλέπεις αυτόν τον Σέχη; Και αυτός παπάς ήταν και γνώρισε την πίστη μας και έγινε Τούρκος. 
Έλα κι εσύ να γίνεις Τούρκος για να κερδίσεις τον Παράδεισο. 
Αυτά και άλλα παρόμοια έλεγαν οι Αγαρηνοί. 
Ο δε Άγιος Αναστάσιος άνοιξε το ευλογημένο του στόμα και τους απάντησε με λόγια σκληρά όμως αληθινά. 
«Ω τυφλοί και πλανεμένοι, τι τον ακούτε; 
Αυτά που σας λέει είναι όλα ψέματα. 
Εσείς, που είστε Τούρκοι από τους προγόνους σας, αυτόν τον σαπρόγερο βάλατε να σας διδάξει την πίστη; 
Αυτόν που τον εγκατέλειψε ο Θεός για την πολλή του κακία και αρνήθηκε την πίστη του, τώρα στα γεράματα; 
Που γνωρίζει την πίστη σας αυτός που ακόμη δεν γιατρεύτηκε από το σουνέτισμα; Κρίμα στη γνώση σας και λέτε ότι έχετε και πίστη». 
Αφού είπε αυτά και ακόμη περισσότερα με μεγάλη τόλμη και θάρρος στην τουρκική γλώσσα, ο Άγιος, σιώπησε. 
Οι δε Αγαρηνοί ακούγοντάς τα, όρμησαν καταπάνω του με μίσος και αρπάζοντάς τον, τον παρουσίασαν στον Κατή, δηλαδή τον ιεροδικαστή των μουσουλμάνων και από εκεί στον Βεζύρη. 
Ο δε Μάρτυς είπε και σ' αυτούς τα ίδια λόγια γι' αυτό και απεφάσισαν να εξορισθεί στο νησί της Χίου. 
Όταν λοιπόν επρόκειτο να τον ανεβάσουν στο πλοίο για την εξορία, ο Άγιος, φλεγόμενος από τον πόθο του μαρτυρίου, με φρόνιμο τρόπο τους ξεγέλασε και τον έφεραν πάλι μπροστά στον Βεζύρη, στον οποίο είπε τα εξής: 
«Ενδοξότατε αφέντη, για ποιό λόγο με στέλνεις στην εξορία; Επειδή σου είπα την αλήθεια; Μάλλον να με τιμήσεις θα έπρεπε και όχι να με εξορίσεις. Αλλά εσείς δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, γι’ αυτό και έχετε αυτούς τους τυφλούς και πλανεμένους να σας διδάσκουν». 
Τόσο έντονα και με θάρρος χλεύασε την θρησκεία των Τούρκων και κήρυξε την πίστη των Χριστιανών, ομολογώντας έτσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινόν, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα και όλη την ένσαρκων Αυτού οικονομίαν, ώστε όλοι που τον άκουγαν να μείνουν άφωνοι. 
Μη μπορώντας να αντέξουν τον έλεγχο αυτής της φωνής της αληθείας, κατά διαταγή του Μουφτή, έστειλαν και τον αποκεφάλισαν μπροστά στο Γενί-Τζαμί.
Έτσι ο τρισμακάριστος Αναστάσιος έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου, που με τόση λαχτάρα ποθούσε και η αγία του ψυχή πέταξε για να μεταβεί κοντά στον Σωτήρα Χριστό, που από την παιδική του ηλικία αγάπησε. 
Ήταν η 8η Ιουλίου του 1743 μ.Χ.! Μετά την αποτομή της τιμίας αυτού κεφαλής, φως ουράνιο παρουσιάστηκε τη νύκτα πάνω από το Άγιο λείψανο του ιερομάρτυρος και έγινε αντιληπτό από τους φρουρούς που το εφύλαγαν, καθώς και από όσους πέρασαν από εκεί, Χριστιανούς και Τούρκους και όλοι εθαύμασαν για το παράδοξο θέαμα. 
Οι μεν Αγαρηνοί καταισχύνθηκαν από την θεοσημεία,οι δε Χριστιανοί δόξασαν τον Θεό, που αντιδοξάζει τους πιστούς Του δούλους.
Στη συνέχεια το Άγιο Λείψανο,παραδόθηκε στους χριστιανούς για να ταφή.
Δυστυχώς όμως, η παράδοση δεν διέσωσε τον τόπο της ταφής του μαρτυρικού σώματος, ούτε άλλη πληροφορία σχετικά με τον Άγιο Ιερομάρτυρα, μετά το θάνατό του". 
 
Του Νίκου Κουτούκη

Μυοκάστορας. Ανοχύρωτοι στην νέα απειλή για τις καλλιέργειες σε Γλυκή - Ποταμιά

Μυοκάστορας. Ανοχύρωτοι στην νέα απειλή για τις καλλιέργειες σε Γλυκή - Ποταμιά
 
 
Δεν έφταναν τα προβλήματα στην άρδευση και στις αποζημιώσεις από τα καιρικά φαινόμενα, ήρθε και ο μυοκάστορας. Ο λόγος για τον Myocastor coypus, τρωκτικό της Λατινικής Αμερικής, το οποίο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα για την παραγωγή γούνας καστόρ. Ωστόσο, πολλά άτομα απελευθερώθηκαν και πλέον τους συναντάμε σε πολλά παρυδάτια μέρη της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και παραποτάμιες εκτάσεις σε Γλυκή και Ποταμιά.

Σήμερα το πρόβλημα της εισαγωγής του ξένου αυτού τρωκτικού στα Ελληνικά οικοσυστήματα γίνεται έντονο, καθώς κατατρώει τη χλωρίδα των υδροβιότοπων που ζει, χωρίς να έχει φυσικούς εχθρούς. Δεν μένει όμως εκεί. Επιτίθεται και εξαφανίζει τις καλλιέργειες των γεωργών και η εξάπλωση του καθώς και οι καταστροφικές συνέπειες αυτής, ανησυχούν έντονα τους επιστήμονες της χώρας μας.

Μιλώντας στην paramythia-online.gr παραγωγοί της Γλυκής και της Ποταμιάς, κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο που μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την παραγωγική διαδικασία καθώς το συγκεκριμένο είδος πολλαπλασιάζεται με υψηλούς ρυθμούς.

«Ζητάμε από φορέα διαχείρισης Αχέροντα Καλαμά, Δήμο, Περιφέρεια, καθώς και οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φορέα, να λάβει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του μυοκάστορα, γιατί κινδυνεύουμε με ολοκληρωτική καταστροφή. Τα ζώα τρώνε όλο το φυτό, ακόμα και τις ρίζες. Οπου εγκαθίστανται μυοκάστορες το έδαφος απογυμνώνεται, σε μια ολοένα επεκτεινόμενη κηλίδα» αναφέρει χαρακτηριστικά παραγωγός της Ποταμιάς.

Στην Ιταλία έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για να αντιμετωπίσει το οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιπροσωπεύουν οι «αμφίβιοι» εισβολείς!

Ο μυοκάστορας είναι ουσιαστικά ένας τεράστιος αρουραίος που φτάνει σε μήκος τα 60cm (χωρίς την ουρά) και σε βάρος τα 10 κιλά. Τρέφεται με παρυδάτια βλάστηση, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τρώει μικρότερα ζώα (κυρίως πουλιά), αυγά κι έντομα.

Πεθαίνουν τα πλατάνια στον Αχέροντα

Πεθαίνουν τα πλατάνια στον Αχέροντα

http://www.kalamas-acherontas.gr/sites/default/files/imagecache/gallery_assist-gallery_assist-preview-1200/gallery_assist/1/gallery_assist47/Acherontas-Stena-004.jpg

Νέα κρούσματα της νόσου των πλατάνων επιβεβαιώθηκαν κατά μήκος του Αχέροντα, στις περιοχές Ρεματιάς και Κοτσανόπουλου.

Όπως τονίζει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας Βασίλης Δάλαρος ένα από τα δέντρα που έχουν προσβληθεί είναι μνημείο της φύσης και «μετρά» περίπου 400 χρόνια ζωής.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί ο μύκητας αποτελεί μεγάλη απειλή και απειλεί όσα πλατάνια έχουν απομείνει με ολοκληρωτική καταστροφή» τονίζει ο κ.Δάλαρος, δηλώνοντας ιδιαίτερα ανήσυχος για την μετάδοσή της νόσου κυρίως από μολυσμένα εργαλεία υλοτομίας ή μηχανήματα εκσκαφής.

Ο μύκητας προέρχεται από την Αμερική και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2003 στη Μεσσηνία όπου έχει ήδη προσβάλλει και νεκρώσει χιλιάδες πλατάνια στην Πελοπόννησο.

Το 2010 βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ήπειρο κοντά στην Εγνατία Οδό και έκτοτε η ασθένεια εξαπλώνεται ραγδαία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας) και σε όλα τα παραποτάμια οικοσυστήματα της Ηπείρου.

ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΣΤΙΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ


Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες οδοποιίας για την κατασκευή της οδού 49 Μαρτύρων στα πλαίσια της από 08/9/2014 συναφθείσας σύμβασης με την ανάδοχο Κ/Ξ ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε. – ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. προϋπολογισμού 4.150.504,84 €, καλείστε, εφόσον υπάρχουν επικείμενα εντός της οριοθετημένης οδού, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως της 1ης και 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, να τα μεταφέρετε εντός των ορίων της ιδιοκτησίας σας μέχρι τις 15/11/2014. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση οτιδήποτε βρίσκεται εντός του κοινόχρηστου χώρου θα καθαιρείται υποχρεωτικά με την εκτέλεση της εγκατεστημένης εργολαβίας.
 
Να αναφερθεί ότι το μέσο πλάτος της οδού 49 Μαρτύρων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, είναι 22 μέτρα.
 
Επιπλέον, κάνουμε γνωστό στους οικοπεδούχους που βρίσκονται σε χαμηλότερη στάθμη από αυτήν της οδού 49 Μαρτύρων ότι προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης της οδού με δαπάνες του Δήμου Ηγουμενίτσας.
 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και δεν πρόκειται να θίξει καμία ιδιοκτησία αφού προβλέπεται να γίνουν σύμφωνα με τα όρια των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης.
 
Τέλος, εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, δεν αναγνωρίζονται επικείμενα που δημιουργήθηκαν μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής της 1ης και 3ης Πολεοδομικής Ενότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του εν λόγω έργου μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας:
Δ/σνη Τεχνικών Υπηρεσιών, 3ος όροφος νέου Δημαρχιακού Μεγάρου, οδός Σουλίου 3
Τηλ.2665361270, 2665361268.

«Οι πρώτες ημέρες του πολέμου του 1940 στη Θεσπρωτία»

«Οι πρώτες ημέρες του πολέμου του 1940 στη Θεσπρωτία» 


Το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οι πρώτες ημέρες του πολέμου του 1940 στη Θεσπρωτία».
 
Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 19:00 στο κτίριο του Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ. στους Φιλιάτες και θα επαναληφθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 20:00 στην Aίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας σε συνεργασία με τη ΛΒ΄ Ε.Π.Κ.Α., θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Κέντρου Μιχάλης Πασιάκος με θέμα «Οι μάχες στον Καλαμά» και θα παρουσιαστούν ζωντανές μαρτυρίες και αφηγήσεις για τις πρώτες ώρες του πολέμου στη Θεσπρωτία.
Ο Πρόεδρος του Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ.
Μιχάλης Πασιάκος

Έπεσε το πρώτο χιόνι στα ορεινά των Ιωαννίνων, εικόνες από Βωβούσα & Πληκάτι

Έπεσε το πρώτο χιόνι στα ορεινά των Ιωαννίνων, εικόνες από Βωβούσα & Πληκάτι


Αιμοδοσία την Κυριακή από τους SIVOTISTAS

Αιμοδοσία την Κυριακή από τους SIVOTISTAS


Η αιμοδοσία είναι κορυφαία πράξη εθελοντισμού.

Οι SIVOTISTAS και οι φίλοι τους το απέδειξαν με την δημιουργία της Τράπεζας αίματος για το Χωριό μας.

Συνεχίζουν τη μεγάλη τους προσπάθεια την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 από ώρα από 9.00 π.μ. έως 14,00 μ.μ και περιμένουν απ όλους μας να είμαστε παρόντες για ακόμη μία φορά.

Δεν ξεχνάμε ότι το αίμα δεν αγοράζετε παρά μόνο προσφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Το τραγούδι της ημέρας (ΒΙΝΤΕΟ) Wintertime - Steve Miller Band

Το τραγούδι της ημέρας (ΒΙΝΤΕΟ)
Wintertime - Steve Miller Band 


Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου (ΒΙΝΤΕΟ)

Σαν σήμερα 24 Οκτωβρίου (ΒΙΝΤΕΟ)


Δημοφιλη εβδομαδας